Red Dev Studio

Red Dev Studio jest już na New Connect! Po przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną kolejnym krokiem było umożliwienie akcjonariuszom obracania akcjami spółki na giełdzie. Po złożeniu wniosku nastąpił...

W drodze na giełdę   Po wielu tygodniach prac zamknęliśmy kolejny etap przygotowań do debiutu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 29 marca 2019 złożyliśmy wniosek o wprowadzenie akcji Red Dev Studio do...