Debiut na New Connect

Debiut na New Connect

Red Dev Studio jest już na New Connect!

Po przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną kolejnym krokiem było umożliwienie akcjonariuszom obracania akcjami spółki na giełdzie. Po złożeniu wniosku nastąpił pomyślnie zakończony etap weryfikacji spółki prze z GPW i od 26 września akcje Red Dev Studio S.A. są notowane na giełdzie New Connect.