Walne Zgromadzenie – zgłoszenia uczestnictwa tylko do 15 czerwca 2022

Walne Zgromadzenie – zgłoszenia uczestnictwa tylko do 15 czerwca 2022

Szanowni Państwo,
na dzień 30 czerwca 2022 zarząd Red Dev Studio S.A. zwołał Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wydarzenie to jest niezwykle istotne dla Spółki ze względu na to, iż niezbędne jest podjęcie uchwał umożliwiających podejmowanie przez Zarząd działań na rzecz rozwoju Spółki. W szczególności bardzo ważne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej, z której składu odeszły trzy osoby (o czym Spółka informowała w odpowiednich komunikatach giełdowych). W aktualnej sytuacji powołanie nowych członków Rady Nadzorczej może odbyć się w trakcie Walnego Zgromadzenia. Uzupełnienie składu umożliwi z kolei podejmowanie dalszych działań, które wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą (lub Walne Zgromadzenie).
Bez pełnego składu Rady Nadzorczej i/lub bez możliwości odbycia się Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki znajdzie się w sytuacji, w której nie będzie możliwe podejmowanie istotnych dla Spółki decyzji i uchwał, co z pewnością nie będzie korzystne dla Spółki i jej akcjonariuszy.
Zarząd Spółki gorąco zachęca do zarejestrowania akcji do udziału w WZ i bezpośredniego lub pośredniego (poprzez pełnomocnictwo) udziału w WZ. Jego pomyślne przeprowadzenie leży w interesie akcjonariuszy, jednocześnie dając możliwość uczestniczenia w życiu Spółki i wyrażeniu zainteresowania akcjonariuszy jej rozwojem.
Wszelkie szczegóły dotyczące zwołanego Walnego Zgromadzenia znajdują się na stronie www Spółki pod adresem https://reddevstudio.com/…/zwyczajne-walne…/
Zarząd Spółki liczy na uczestnictwo akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu (osobiście lub poprzez pełnomocnictwo).
Termin rejestracji akcji na WZ mija z dniem 15 czerwca 2022 (rejestracji można dokonać za pośrednictwem domu maklerskiego, w którym akcjonariusz zdeponował akcje).