Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu

Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu

W dniu 24 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej, która ukonstytuowała się w następujący sposób:

  1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Marton
  2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marcin Garus
  3. Członek Rady Nadzorczej Pan Aleksander Lempert
  4. Członek Rady Nadzorczej Pan Paweł Wojciechowski
  5. Członek Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Zakrzewska

 

W tym samym dniu  Rada Nadzorcza Red Dev Studio S.A. powołała do Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.