2/2024 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dzień na dzień 16 maja 2024 r.

2/2024 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dzień na dzień 16 maja 2024 r.

2/2024 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 maja 2024 r. RED DEV STUDIO S.A..

Zarząd Spółki RED DEV STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000750445 _zwana dalej również „Spółką”_, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402ą i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki _zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”_ na dzień 16 maja 2024 roku na godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Chojnicach _89-600_ przy ul. Przemysłowej 15.

W załączeniu Zarząd Spółki. przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, formularz pełnomocnictwa oraz projekty uchwał.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data: 2024-04-16
Imię i Nazwisko: Krzysztof Kosiorek-Sobolewski
Stanowisko/Funkcja: Prezes Zarządu

Załączniki:

1. Pelnomocnictwo

2. Ogloszenie_o_zwolaniu_wraz_z_projektami_Uchwal__16_04_2024

3. Wniosek_Akcjonariusza_NWZA_16_05_24

4. Ogloszenie_NWZA_16052024__wniosek_akcjonariusza