Author: reddevstudio

Produkcja Drill Deal idzie raźno naprzód - i to widać. Na załączonych grafikach widać drogę, jaką przebył projekt od pierwszych konceptów do aktualnego wyglądu - a produkcja cały czas dopiero...

Red Dev Studio jest już na New Connect! Po przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną kolejnym krokiem było umożliwienie akcjonariuszom obracania akcjami spółki na giełdzie. Po złożeniu wniosku nastąpił...