Red Dev Studio

Red Dev Studio jest już na New Connect! Po przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną kolejnym krokiem było umożliwienie akcjonariuszom obracania akcjami spółki na giełdzie. Po złożeniu wniosku nastąpił...