polityka prywatności - reddevstudio
Red Dev Studio to stworzona przez pasjonatów, szybko rozwijająca się firma produkująca gry na platformy stacjonarne i mobilne. Zespół Red Dev Studio tworzą młodzi i ambitni pasjonaci elektronicznej rozrywki, mający już za sobą pierwsze doświadczenia w produkcji gier. Naszą ambicją jest wydawanie kilku gier rocznie, wyróżniających się ciekawą fabułą i ponadprzeciętną oprawą graficzną. Szukamy nowych sposobów przedstawiania rozgrywki oraz własnego stylu graficznego, wyróżniającego produkcje Red Dev Studio.
red dev studio, professor madhouse, potato, down to hell, gry komputerowe, computer games, gry mobilne, mobile games, grafika, animacja, programowanie, olsztyn, inwestycja, game development
2093
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2093,qode-quick-links-1.0,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ REDDEVSTUDIO.COM

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Red Dev Studio S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000750445, NIP: 7393884352 (dalej „ADO”).

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ado@reddevstudio.com.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

ADO przetwarza dane osobowe na podstawie:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”,
  2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000, 1669)

Cel przetwarzania danych osobowych przez ADO:

Dane osobowe, podawane przez użytkowników strony internetowej, wykorzystywane są w celu realizacji zapytań użytkowników.

Gromadzenie danych osobowych użytkowników

Dane osobowe użytkowników strony internetowej podawane są ADO poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej.

Danymi gromadzonymi przez ADO są:

  • Imię i Nazwisko użytkownika
  • Adres e-mail użytkownika

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne.

Kontaktując się ADO za pośrednictwem poczty elektronicznej, użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z ADO. Dane osobowe użytkownika przekazywane ADO w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest ona przechowywana. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez ADO w celu identyfikacji użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania aplikacji a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

ADO gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Prawa użytkownika wobec danych osobowych

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem ADO danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

ADO nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi użytkownika. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez okres potrzebny do realizacji przez ADO zapytania użytkownika. Po dokonaniu realizacji dane osobowe są przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń w celu wykazania właściwości dokonania realizacji.


Masz pytania? Chcesz nawiązać współpracę? Nie zwlekaj dłużej!

Skontaktuj się z nami!