Akcjonariat

III. Akcjonariat

 

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Pan Maciej Niebrzydowski
– Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 24.05.2023 r: 585.996
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 585.996
– procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 24.05.2023r.: 10,38 %
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 10,38 %