Raporty archiwalne

Raporty ESPI

001 Raport bieżący nr 1 2019 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

002 Raport bieżący nr 2 2019 Zawarcie umowy na wytworzenie gry Zone: Anomaly na PC

003 Raport bieżący nr 3 2019 Zawarcie umowy ramowej o współpracy z MedFood Group S.A.

004 Raport bieżący nr 4 2019 Porozumienie o rozwiązaniu umowy o udzielenie licencji na wydanie gry „Down to Hell” na platformę Nintendo Switch

005 Raport bieżący nr 5 2019 Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry Down to Hell – pełna wersja na PC Steam oraz Nintendo Switch

006 Raport bieżący nr 6 2019 Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

007 Raport bieżący nr 7 2019 Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki załącznik RDS_Zawiadomienie_art_69_GF

008 Raport bieżący nr 8 2019 Zawarcie listu intencyjnego w zakresie współpracy przy produkcji gier

009 Raport bieżący nr 9 2019 Zapowiedź produkcji i wydania nowej gry – DRILL DEAL

010 Raport bieżący nr 10 2019 Zawarcie umowy o udzielenie licencji gry „Down to Hell” na wykonanie i komercjalizację gry planszowej

011 Raport bieżący nr 11 2019 Zawarcie umowy wydawniczej dla gry pt. Doubles Hard – pełna wersja na PC Steam oraz Nintendo Switch

012 Raport bieżący nr 12 2019 Informacja dotycząca harmonogramu premier gier Emitenta załącznik RDS_harmonogram_premier_gier_Red_Dev_Studio

013 Raport bieżący nr 13 2019 Zawarcie umów na wydanie gier Powertris oraz Sokoban3D – pełne wersje na PC (Steam) oraz Nintendo Switch

014 Raport bieżący nr 14 2019 Zakończenie procesu certyfikacji gry Down to Hell na konsolę Nintendo Switch

015 Raport bieżący nr 15 2019 Ustalenie daty premiery gry Down to Hell na konsolę Nintendo Switch

016 Raport bieżący nr 16 2019 Przyspieszenie daty premiery gry Down to Hell na konsolę Nintendo Switch oraz aktualny plan wydawniczy Emitenta RED DEV STUDIO S.A. załącznik Plan Wydawniczy

017 Raport bieżący nr 17 2019 Wyniki sprzedaży gry Down to Hell na platformie Nintendo Switch. Uzyskanie zwrotu nakładów poniesionych na konwersję

018 Raport bieżący nr 18 2019 Korekta wyników sprzedaży gry Down to Hell na platformie Nintendo Switch

019 Raport bieżący nr 01 2020 Zawarcie umowy wydawniczej z Ultimate Games S.A.

020 Raport bieżący nr 02 2020 Zakończenie prac i przekazanie gry Doubles Hard do wydawcy

021 Raport bieżący nr 03 2020 Nawiązanie współpracy przy produkcji i wydawaniu gier

022 Raport bieżący nr 04 2020 Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa na sytuację Emitenta

023 Raport bieżący nr 05 2020 Aktualny plan wydawniczy Emitenta załącznik Plan wydawniczy emitenta

024 Raport bieżący nr 06 2020 Sukces kampanii gry planszowej Down to Hell na platformie Kickstarter

025 Raport bieżący nr 07 2020 Ustalenie daty premiery gry Doubles Hard na platformie Nintendo Switch

026 Raport bieżący nr 08 2020 Przekazanie do wydawcy gry Doubles Hard w wersji na platformę Steam (PC)

027 Raport bieżący nr 09 2020 Przekazanie prototypu gry Space Shift do Wydawcy

028 Raport bieżący nr 10 2020 Zakończenie prac i przekazanie gry Powertris do portowania

029 Raport bieżący nr 11 2020 Rozpoczęcie produkcji gry Gravity Maze

030 Raport bieżący nr 12 2020 Informacja na temat sytuacji finansowej i perspektyw Spółki załącznik Sytuacja finansowa maj 2020

031 Raport bieżący nr 13 2020 Informacja na temat stanu prac nad kolejnymi grami Spółki

032 Raport bieżący nr 14 2020 Ustalenie daty premiery gry Doubles Hard na platformie Steam

033 Raport bieżący nr 15 2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 lipca 2020 r. załączniki Pełna treść ogłoszenia, Projekty uchwał, Formularz pełnomocnictwa

034 Raport bieżący nr 16 2020 Podpisanie listu intencyjnego ws. współpracy przy rozwoju i wydaniu gry Lovecraft Tales

035 Raport bieżący nr 17 2020 Aktualizacja informacji na temat stanu zaawansowania prac nad grą Drill Deal

036 Raport bieżący nr 18 2020 Aktualizacja informacji na temat stanu zaawansowania przygotowań do produkcji gry Project X

037 Raport bieżący nr 19 2020 Informacja o nieodbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

038 Raport bieżący nr 20 2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 sierpnia 2020 r. załączniki Pełna treść ogłoszenia, Projekty uchwał, Formularz pełnomocnictwa

039 Raport bieżący nr 21 2020 Publikacja na platformie Steam strony gry Drill Deal : Borehole Alpha i ustalenie daty premiery gry na platformie Steam

040 Raport bieżący nr 22 2020 Udostępnienie na platformie Steam gry Drill Deal: Borehole Alpha

041 Raport bieżący nr 23 2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 12.08.2020 r.

042 Raport bieżący nr 24 2020 Znaczne zainteresowanie graczy grą Drill Deal

043 Raport bieżący nr 25 2020 Zawarcie umowy wydawniczej dot. gry Powertris na konsolę Nintendo Switch i PC (Steam)

044 Raport bieżący nr 26 2020 Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry Space Shift na konsolę Nintendo Switch i PC (Steam)

045 Raport bieżący nr 27 2020 Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry Gravity Maze na konsolę Nintendo Switch i PC (Steam)

Raporty EBI

01 Raport bieżący nr 1 2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

02 Raport bieżący nr 2 2019 Raport kwartalny za III kw. 2019 r. załącznik Raport kwartalny Red Dev Studio S.A. za III kw. 2019 (pdf)

03 Raport bieżący nr 1 2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.

04 Raport bieżący nr 2 2020 Informacja nt. wyników Emitenta w styczniu 2020 r.

05 Raport bieżący nr 3 2020 Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect załącznik RDS_Dobre praktyki NC (pdf)

06 Raport roczny nr 4 2020 Raport roczny Spółki za 2019 rok obrotowy załączniki Raport roczny 2019 (pdf) Sprawozdanie finansowe 2019 (pdf) Sprawozdanie z działalności 2019 (pdf) Sprawozdanie z badania 2019 (pdf)

07 Raport bieżący nr 5 2020 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

08 Raport kwartalny nr 6 2020 Raport kwartalny za I kw. 2020 r. załącznik Raport kwartalny Q1 2020

09 Raport bieżący nr 7 2020 Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

10 Raport bieżący nr 8 2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 lipca 2020 r. załączniki Pełna treść ogłoszenia, Projekty uchwał, Formularz pełnomocnictwa

11 Raport kwartalny nr 6 2020 Raport kwartalny za II kw. 2020 r. załącznik Raport kwartalny Q2 2020