Strategia rozwoju

IVStrategia rozwoju

 

W przyjętej strategii rozwoju Spółka zakłada dalszy rozwój działalności, skupiając się na produkcji gier. Strategia rozwoju zostanie zrealizowana poprzez osiągnięcie następujących celów:

  1. Produkcja ok. 3-4 niskobudżetowych (ok. 100-300 tys. zł) i wysokomarżowych gier rocznie przez 2 zespoły deweloperskie zlokalizowane w biurze w Olsztynie;
  2. Rozszerzanie palety platform gier z PC, MAC oraz urządzeń mobilnych do konsol Nintendo Switch oraz PS;
  • Dalszy rozwój zespołów deweloperskich poprzez ich rozbudowę.

 

Przyjęta strategia będzie realizowana przez Emitenta w latach 2019-2020. Wszystkie trzy cele strategiczne są przedmiotem obecnej realizacji. Spółka w celu realizacji strategii rozważa wykorzystanie następujących źródeł finansowania:

  • środki pozyskane z emisji akcji,
  • środki wypracowane z działalności operacyjnej Spółki.

 

Zarząd Emitenta nie wyklucza, iż w ramach realizacji strategii rozwoju przeprowadzi kolejną emisję akcji, celem zwiększenia dynamiki rozwoju prowadzonej działalności.