Struktura przychodów

V. Struktura przychodów

 

Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2017-2018 (w zł)

Źródło: Emitent