Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10 marca 2022

Zarząd Red Dev Studio S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 10 marca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Michał Lorenc, w Warszawie (02-567) przy ul. Sandomierskiej 18 lok. 1.

 

Załączniki

 

  1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Projekty uchwał
  3. Wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
  4. Liczba akcji i głosów
  5. Raport roczny za rok 2020