Zwyczajne Walne Zgromadzenie 13 lipca 2020

Zarząd Red Dev Studio S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 13 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Agnieszka Łabuszewska, Karolina Rak-Wrońska s.c. w Warszawie (00-659) przy ul. Koszykowej 53 lok. 66, II piętro.

 

Załączniki

 

  1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Projekty uchwał
  3. Wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
  4. Liczba akcji i głosów