Władze Spółki

II. Władze Spółki

 

Krzysztof Kosiorek-Sobolewski – Prezes Zarządu

Andrzej Marton – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Garus – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Aleksander Lempert – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Wojciechowski – Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Zakrzewska – Członek Rady Nadzorczej